PROPOZICE

PROPOZICE

Termín a místo závodu: 1.9.2018 Stejskal-koupaliště Rouchovany NOVA CAMP u Nováčků.

Prezentace: v areálu NOVA CAMP u Nováčků

Časový harmonogram:

 • 9:00 - 10:30 prezence
 • 10:45 řazení na start,rozprava k trati
 • 11:00 START ELITE
 • 11:15 START HOBBY
 • 15:00 konec závodu
 • 15:30 vyhlášení výsledku

 

Na trati bude jedna občerstvovací stanice

Délka tratě:  ELITE 50 km    HOBBY 25 km

Kategorie:

Elite:  50 km                                           Hobby:  25 km

Junioři:   17-18                                       Kadetky:    15-16

Muži:       19-28                                       Kadeti:       15-16

                30-39                                       Juniorky:   17-18

                40-49                                       Junioři:      17-18

                50-59                                        Muži:         19-29

                60 +                                                            30-39      

Ženy:      19-34                                                           40-49    

               35-49                                                           50-59

               50 +                                                             60+   

                                                                  Ženy:        19-34  

                                                                                            35-49 

                                                                                            50 + 

 

            

Pozn.:Pokud kategorie nebude zaplněna minimálním počtem závodníků,tak automaticky spadá do kategorie o úroveň níž.Min.počet je 5 osob.

Startovné: platba předem do 26.8.  na účet č.2800968211/2010  je 150-,Kč  var.symbol uveďte Vaše rodné číslo. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení.     V den závodu  200,-Kč.

                                      startovné zahrnuje

 •           poukázka na uzenou klobásu a jeden nápoj(pivo-limo)
 •           startovní číslo
 •           sprchy
 •           zdravotní a pořadatelská služba
 •           mytí kol
 •           občerstvení na trati

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje,ale je možné se objednat zde:

NOVA-KEMP u Nováčků

Kemp Rouchovany

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka/zákonného zástupce účastníka jednotlivého závodu,a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje že:

 • se před zahájením a v průběhu závodu bude řídit pokyny pořadatele

 • bere na vědomí,že závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001sb.

 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí a bude po celou dobu konání závodu používat správně připevněnou cyklistickou přilbu

 • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu,která by mu bránila ve startu a je na závod dobře připraven a     vybaven(tekutiny,oblečení apod.)

 • jeho jízdní kolo je v dobrém technickém stavu a je  připraven si případné technické defekty vyřešit sám

 • bere na vědomí,že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech

 • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím,že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám,nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu§11 zákona č.101/2000 sb.

 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli

 • zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření

 • start mládeže do 18 let pouze ze souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce

 • závod se jede za každého počasí